கருக்கலைப்பு

தமிழில் 2 வார கர்ப்பத்தை கலைப்பது எப்படி

சிறந்த மருத்துவர்களின் ஆலோசனையுடன் சில மருந்துகள் அல்லது வீட்டு வைத்தியங்களைப் பயன்படுத்தி வீட்டிலேயே 2 வார கர்ப்பத்தை கலைக்கலாம் உறவின் போது ஏற்படும் சில பிரச்சனைகள், இன்னும் உங்களால் கையாள முடியாத அல்லது உங்களுக்கு ஏற்கனவே குழந்தைகள் இருந்தால் அல்லது உங்களுக்கு திருமணமாகாத நிலையில் நான் உங்களுக்கு உதவ முடியும். என் பெயர் டாக்டர் ஸ்மிருதி அகர்வால் (மகப்பேறு மருத்துவர்). பிரச்சனை 1 மாதமாக இருந்தாலும் அல்லது 5 மாதமாக இருந்தாலும் அது போன்ற எந்த பிரச்சனைக்கும் …

தமிழில் 2 வார கர்ப்பத்தை கலைப்பது எப்படி Read More »

தமிழில் வீட்டில் கர்ப்பத்தை கலைப்பது எப்படி

சிறந்த மருத்துவர்களின் ஆலோசனையுடன் சில மருந்துகள் அல்லது வீட்டு வைத்தியங்களைப் பயன்படுத்தி வீட்டிலேயே கர்ப்பத்தை கலைப்பது எப்படி உறவின் போது ஏற்படும் சில பிரச்சனைகள், இன்னும் உங்களால் கையாள முடியாத அல்லது உங்களுக்கு ஏற்கனவே குழந்தைகள் இருந்தால் அல்லது உங்களுக்கு திருமணமாகாத நிலையில் நான் உங்களுக்கு உதவ முடியும். என் பெயர் டாக்டர் ஸ்மிருதி அகர்வால் (மகப்பேறு மருத்துவர்). பிரச்சனை 1 மாதமாக இருந்தாலும் அல்லது 5 மாதமாக இருந்தாலும் அது போன்ற எந்த பிரச்சனைக்கும் நீங்கள் …

தமிழில் வீட்டில் கர்ப்பத்தை கலைப்பது எப்படி Read More »